Obsah  
» Vaše inzulínová pumpa
» Detail pumpy a příslušenství
» Připojená inzulínová pumpa
» Vážení uživatelé inzulínové pumpy Accu-Chek Insight
» O tomto návodu k použití
1 Funkce pumpy
1.1 Navigace v menu
2 Spuštění pumpy
2.1 Vložení baterie
2.2 Naprogramování bazálního programu 1
2.3 Vložení nového zásobníku
2.4 Plnění vodících souprav, infuzní soupravy a kanyly
3 Používání pumpy v každodením životě
3.1 Nošení pumpy
3.2 Zastavení a spuštění pumpy
3.3 Inzulínová pumpa a voda
3.4 Výměna vodící soupravy (adaptér a hadička)
3.5 Obrazovky s rychlými informacemi
3.6 Všeobecné bezpečnostní iformace
4 Správa bolusů
4.1 Standardní bolus
4.2 Rychlí bolus
4.3 Zrušení bolusu
4.4 Rozložený bolus
4.5 Kombinovaný bolus
5 Možnosti bazálního profilu
5.1 Dočasná bazální dávka (DBD)
5.2 Dodatečné bazální profily
5.3 Aktivace bazálního profilu
6 Zobrazení dat
6.1 Data a události
6.2 Data bolusu
6.3 DBD data
6.4 Celková dení dávka
6.5 Časovač pumpy
6.6 Software
7 Režimy pro různé životní situace
8 Přispůsobení pumpy
8.1 Používání připomínek
8.2 Komunikace s jinými zařízeními
8.3 Nastavení zařízení
8.4 Nastavení terapie
8.5 Nastavení času a datumu
9 Údržba pumpy
9.1 Kontrola pumpy
9.2 Poškození pumpy
9.3 Oprava pumpy
9.4 Údržba pumpy
9.5 Skladování pumpy
9.6 Likvidace pumpy
10 Reagování na hlášení pumpy
10.1 Seznam připomínek
10.2 Seznam varování
10.3 Seznam servisních hlášení
10.4 Seznam chyb
11 Doplňující informace
11.1 Příloha A: Technické data
11.2 Příloha B: Konfigurační parametry
11.3 Příloha C: Zkratky
11.4 Příloha D: Ikony a symboly
11.5 Příloha E: Záruka a vyhlášení o schodě
11.6 Příloha F: Detaily uživatelských profilů
11.7 Příloha G: Seznam příslušenství
11.8 Slovníček pojmů