Obsah  
Pro koho je tento návod určen
Jak tento návod používat
Bezpečné používání inzulínové pumpy Accu-Chek Spirit
Před zahájením práce s pumpou
Varování a upozornění tykající se správného a bezpečného používání
» Varování a upozornění týkající se nastavení
» Varování a upozornění týkající se hygieny
» Varování a upozornění týkající se správného používání
» Varování a upozornění týkající se bezpečného používání
» Varování a upozornění týkající se nebezpeční okolního prostředí
» Varování a upozornění týkající se bezpečného používání baterie
» Varování a upozornění týkající se nošení inzulínové pumpy
» Záruka
 
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»  
»