Obsah  
1 Základní informace o systému
1.1 Přehled
1.2 Displej a zvuky
1.3 Tlačítka a kombinace tlačítek
1.4 Příslušenství a spotřební materiál
1.5 Pohotovostní souprava
1.6 Základní bezpečnostní informace
2 Začínáme
2.1 Před zahájením práce s pumpou
2.2 Vložení baterie
2.3 Spouštění pumpy
2.4 Nastavení data a času
2.5 Profil bazálních dávek
2.6 Připojení zásobníku, adaptéru a infuzního setu
2.7 Vložení zásobníku
2.8 Plnění infuzního setu
2.9 Umístění infuzního setu
2.10 Zahájení dávkování inzulínu
2.11 Ukončení dávkování inzulínu
2.12 Základní bezpečnostní informace
3 Použití pumpy v každodenní praxi
3.1 Nošení pumpy
3.2 Přerušení léčby pomocí inzulínové pumpy
3.3 Kontakt pumpy s vodou
3.4 Výměna infuzuního setu
3.5 Výměna zásobníku a infuzního setu
3.6 Základní bezpečnostní informace
4 Bolusy a dočasné bazální dávky
4.1 Co jsou bolusy
4.2 Programování standardního bolusu
4.3 Programování rozšířeného bolusu
4.4 Programování kombinovaného bolusu
4.5 Programování dočasné bazální dávky (DBD)
4.6 Základní bezpečnostní informace
5 Osobní nastavení pumpy
5.1 Úvod
5.2 Výběr uživatelského menu
5.3 Standardní uživatelské menu
5.4 Prohlížení údajů pumpy
5.5 Přenos dat do počítače
5.6 Mastavení pumpy
5.7 ROZŠÍŘENÍ uživatelské menu
5.8 Profily bazálních dávek
5.9 Nastavení připomínky
5.10 Mastavení léčby
5.11 VLASTNÍ uživatelské menu
6 Použití pumpy Accu-Chek Spirit Combo s glukometrem
6.1 Glukometr
6.2 Vypnutí a zapnutí komunikace Bluetooth
6.3 Spárování pumpy s glukometrem
6.4 Řešení potíží s připojením Bluetooth
7 Péče a údržba
7.1 Kontrola pumpy
7.2 Poškození pumpy
7.3 Kontakt pumpy s vodou
7.4 Oprava pumpy
7.5 Údržba pumpy
7.6 Uskladnění pumpy
7.7 Likvidace pumpy
8 Varování a chyby
8.1 Potvrzení varování nebo chyby
8.2 Seznam varování
8.3 Seznam chyb
8.4 Seznam připomínek
9 Řešení potíží
9.1 Informace k léčbě
10 Doplňující informace
10.1 Příloha A: Technické údaje
10.2 Příloha B: Konfigurační parametry
10.3 Příloha C: Sterilní materiál a příslušenství
10.4 Příloha D: Zkratky
10.5 Příloha E: Tóny a melodie
10.6 Příloha F: Symboly
10.7 Příloha G: Záruka
10.8 Slovníček
10.9 Rychlá referenční tabulka chyb, varování a připomínek
10.10 Připomínka
10.11 Registrace - Bluetooth