Accu-Chek Go
© 2007 Karel Vaněček, 1024x768 TrueColor
Poslední aktualizace návodu: 2006
Poslední zápis: 25. dubna 2007
 

Tento návod se skládá ze 4 částí...

ČÁST 1
- ACCU-CHEK GO

Úvod

Úvod
1.1 Popis glukometru Accu-Chek Go
1.2 Hlavní vlastnosti
1.3 O této uživatelské příručce
Provozní režimy
Provozní režimy
2.1 Režim testování
2.2 Režim paměti
2.3 Režim nastavení
Počáteční kroky před měřením
Počáteční kroky před měřením
3.1 Kontrola obsahu balení
3.2 Kontrola měrných jednotek glykémie
3.3 Sejmutí ochranné folie z baterie
3.4 Kontrola displeje
Nastavení
Nastavení
4.1 Zadávání nastavení
4.2 Nastavení formátu času nebo data
4.3 Nastavení času a data
4.4 Nastavení funkce budíku
4.5 Nastavení zvukové signalizace
4.6 Nastavení výstrahy před hypoglykémií
4.7 Závěrečná kontrola nastavení
Kódování
Kódování
5. Kódování
Měření glykémie glukometrem Accu-Chek Go
Měření glykémie glukometrem Accu-Chek Go
6.1 Potřeby k měření glykémie
6.2 Příprava na měření glykémie
6.3 Měření glykémie
6.4 Označení zvláštních výsledků
6.5 Měření zdravotnickým personálem
6.6 Vyhodnocení výsledků
6.6.1 Hodnověrné výsledky
6.6.2 Nehodnověrné výsledky
Kontrola glukometru Accu-Chek Go
Kontrola glukometru Accu-Chek Go
7.1 Kontrola kvality měření pomocí kontrolního roztoku Accu-Chek Go
7.2 Příprava na provedení kontroly kvality měření
7.3 Provedení kontroly kvality měření
Údržba glukometru
Údržba glukometru
8.1 Čištění glukometru Accu-Chek Go
8.2 Životnost baterie a její výměna
8.3 Měřicí a skladovací podmínky
8.3.1 Teplotní rozmezí
8.3.2 Světelné podmínky
8.3.3 Vlhkost vzduchu
8.3.4 Zdroje rušení
Použití glukometru Accu-Chek Go jako el.zápisníku
Použití glukometru Accu-Chek Go jako el.zápisníku
9.1 Paměť
9.2 Zobrazování výsledků měření
9.3 Průměry za 7, 14 nebo 30 dní
9.4 Vymazání nejnovější naměřené hodnoty
9.5 Přenos dat do PC
Všechna hlášení displeje glukometru Accu-Chek Go
Všechna hlášení displeje glukometru Accu-Chek Go
10.1 O hlášeních zobrazovaných na displeji
10.2 Hlášení a symboly
10.3 Odstraňování poruch
10.4 Pravděpodobné příčiny poruch
Technické údaje
Technické údaje
11. Technické údaje
Likvidace vašeho glukometru Accu-Chek Go
Likvidace vašeho glukometru Accu-Chek Go
12. Likvidace vašeho glukometru Accu-Chek Go

ČÁST 2
- ACCU-CHEK Softclix

Návod k použití lantového pera Accu-Chek Softclix

Návod k použití lantového pera Accu-Chek Softclix
13.1 Popis lancetového pera Accu-Chek Softclix
13.2 O lancetovém peru Accu-Chek Softclix

Použití lancetového pera Accu-Chek Softclix

Použití lancetového pera Accu-Chek Softclix
14.1 Nasazení lancetky
14.2 Příprava na odběr krve
14.3 Odběr krve
14.4 Likvidace použité lancetky
14.5 Čištění lancetového pera Accu-Chek Softclix

 

ČÁST 3
- ACCU-CHEK Softclix AST

ACCU-CHEK Softclix AST

ACCU-CHEK Softclix AST
15.1 Nový způsob měření
15.2 Důležité informace pro uživatele

Měření s odběrem z alternativního místa (AST)

Měření s odběrem z alternativního místa (AST)
16.1 Příprava na měření AST
16.2 Měření glykémie

Čištění lancetového pera Accu-Chek Softclix a krytu
AST

Čištění lancetového pera Accu-Chek Softclix a krytu
17. Čištění lancetového pera Accu-Chek Softclix a krytu
AST

 

ČÁST 4
- DODATEK

Součást systému

Součást systému
18. Součást systému
Záruka
Záruka
19. Záruka
Patenty
Patenty
20. Patenty
Místní dodavatelé a servis
Místní dodavatelé a servis
21.1 Informace a opravy
21.2 Adresy
Ostatní
Ostatní
22.1 Manuály ke glukometrům
22.2 Manuály k inzulínovým pumpám