VÍTEJTE...

Tyto internetové stránky jsou věnovány "Jak lépe porozmět možnostem léčby při selhání ledvin". Jak již titulek napovídá, dozvíte se zde spoustu užitečných informací o tom, jak je možné léčit špatnou funkci Vašich ledvin a jaké jsou možnosti léčby.
Peritoneální dialýza
Na jakém principu peritoneální dialýza pracuje?
Kdo se může léčit peritoneální dialýzou?
Jak ovlivní PD můj život?
Jsou dva typy peritoneální dialýzy
 
 
 

 

 
Peritoneální dialýza
Hemodialýza

Při peritoneální dialýze (PD) se využívá pobřišnice (peritoneum), přirozená membrána, který vystýlá dutinu břišní. Je to membrána, která obsahuje velké množství malých otvůrků a může fungovat jako filtr. Při peritoneální dialýze přes ni prostupují odpadní látky a přebytečná voda z těla.

  • Dialyzační roztok se napouští do peritoneální břišní dutiny pomocí ohebné plastové hadičky, tzv. peritoneálního ketétru.
  • Katétr se zavádí do břišní dutiny během menšího operačního výkonu. Asi patnácticentimetrová část vychází ven z břišní dutiny a zůstává skryta pod oblečením. na tento vnější konec katétru se napojují vaky s dialyzačním roztokem.
  • PD se někdy říká "břisní" dialýza, protože proces dialýzy probíhá v břišní dutině. využívá pobřišnici (peritoneum) jako přirozenou biologickou membránu. V podbřišnici je velké množství velmi malých otvůrků. Krev proudí cévami v pobřišnici kolem otvůrků, odpadní látky spolu s přebytečnou tekutinou procházejí otvory v podbřišnici. Peritoneální dutina slouží jako rezervoár dialyzačního roztoku.
Výměna při PD se skládá ze 3 kroků:
  1. Peritoneální dutina se napustí 1,5 až 2 litry dialyzačního roztoku.
  2. Dialyzační roztok zůstává v peritoneální dutině, jde o tzv. prodlevu. Probíhá dialýza.
  3. "Použitý" roztok obsahuje přebytečnou vodu a odpadní látky, které by ledviny za normálních okolností vyloučily močí. Tento roztok se vypouští pomocí katétru z těla ven a pak se zlikviduje. Roztok není infekční a vypouští se do toalety.

Peritoneální sestra vás naučí, jak si provádět PD, takže pak se můžete dialyzovat doma. Většina lidí nepřipadá PD obtížná a během několika dní techniku provádění výměn zvládnou. Kdykoliv budete mít dina s dialýzou nějaký problém, stačí zatelefonovat vaší peritoneální sestře nebo lékaři. Pravidelné ambulatní kontroly v nemocnici probíhají většinou jednou za měsíc.

 
  Copyright © Karel Vaněček 2010. Všechny uvedené informace jsou čerpány z internetu.