VÍTEJTE...

Tyto internetové stránky jsou věnovány "Jak lépe porozmět možnostem léčby při selhání ledvin". Jak již titulek napovídá, dozvíte se zde spoustu užitečných informací o tom, jak je možné léčit špatnou funkci Vašich ledvin a jaké jsou možnosti léčby.
Volba metody vhodné pro vás
Jak posoudím, která z možností léčby při selhání ledvin je pro mne nejlepší?

 

 
Volba metody vhodné pro vás
Jak zvolit tu nejvhodnější léčbu pro vás
Dialýza Výhody
Peritoneální dialýza
 • Soukromí, flexibilita a pohodlí domácí dialýzy
 • Život je více ve vašich rukou, rozvrh léčby si můžete přizpůsobit vašemu způsobu života
 • Vybavení pro dialýzu je přenosné a dialyzovat se můžete prakticky kdekoli
 • Není potřeba zavádět jehly
 • Není nutné dojíždět na dialyzační středisko
 • APD probíhá v době spánku
HD v nemocnici
 • O technické provedení dialýzy se postarají dialyzační sestry
 • Stačí 3x kléčby týdně
 • Nemusíte mít doma uskladněný žádný materiál k dialýze
Domácí HD
 • Soukromí, časová pružnost a pohodlí domací HD
 • Není nutné dojíždět na dialyzační středisko
 • Pomáhá vám vždy ta samá osoba - partner
 • Máte větší kontrolu nad rozvrhem léčby - léčbu můžete provádět ne podle pevně daného rozpisu, ale tehdy, kdy to v průběhu dne nebo večera vyhovuje vám

Typ dialýzy Nevýhody
Peritoneální dialýza
 • Při CAPD se musí vyměny provádět 4x denně 7 dní v týdnu
 • Musíte být vyškoleni
 • Do vaší břišní dutiny se musí zavést katétr
 • Domácí léčbá dopadá více na celou rodinu
 • Musíte mít doma skladovací prostor pro dialyzační materiál (vaky)
 • Při APD je nutné mít v ložnici cycler a musíte se 7 nocí v týdnu dialyzovat
HD v nemocnici
 • Je nutné 3x týdně dojíždět podle přesně daného rozvrhu (a počítat s časem 6 až 9 hodin)
 • Je možné, že kvůli rozvrhu léčby nebudete moci pokračovat v zaměstnání
 • Trvalí cévní přístup se vytváří chirurgicky
 • Někdy je nuté zavést dočasný katétr
 • Při každé dialýze se zavádějí 2 jehly
Domácí HD
 • Vy a váš pomocník musíte být vyškoleni
 • Domácí léčba má větší dopad na celou rodinu
 • Potřebujete místo pro dialyzační přístroj a materiál
 • Před zahájením domácí HD je nutné provést menší instalatérské a elektroinstalační úpravy

 
  Copyright © Karel Vaněček 2010. Všechny uvedené informace jsou čerpány z internetu.