>> pár slov na úvod >> část 1 >> část 2 >> část 3 >> část 4

Způsob bytí

 

 


Carl R. Rogers
Způsob bytí

Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele

 

  • Filozfie mezilidských vztahů
  • Askekty přístupu zaměřeného na osobu
  • Výchovný proces a jeho budoucnost
  • Svět zítřka a člověk zítřka

Carl R. Rogers založil své životní dílo na víře ve schopnosti člověka růst. Jeho spis Způsob bytí obsahuje osobní zkušenosti a reflexe, základní pojmy jeho psychoterapeutické metody a praktiky o výchově a vzdělávání. Jako jedno z posledních děl odráží Způso bytí autorův osobní i profesionální vývoj od šedesátých do osmdesátých let.

Šíří svých témat a zaměřením na pozitvní profesionální vztah bude tato kniha bezpochyby podnětná pro všechny, kteří působí v pomáhajících profesích, či studují některý z příslušných oborů - psychologii, medicínu, pedagogiku, filozofii.

Carl Radsdom Rogers (1902 - 1987) je zakladatelem humatistické psychologie a "na klienta zaměřené", "rozumějící" psychoterapie.

Vystudoval teologii, pedagogiku a psychologii. Pracoval nejprve dvacet let jako poradenský psycholog v Rochestru s delikvetnimi a týramýni dětmi. Později působyl jako profesor psychologie na univerzitě v Ohiu, Chicagu a Wisconsinu. Je autorem řady knih.

 

- EDICE SPEKTRUM (C) 1998 -

 

 
free web templatesweb design companyonline job searchfree online datingfree online dating UKyellow pagesPHP softwareweb hosting servicesAdvertising agencies directoryAttorneys directory & law firms directoryAutodealers directoryDentists directoryHome inspectors directoryPhotographers directoryRealtors directory & real estate agents directorySEO firms directoryWeb design firms directory & designers directoryWeb hosting firms directoryFree real estate web templates