Obsah
  Důležité informace o systému pro měření hladiny cukru v krvi FreeStyle
 
Glukometr FreeStyle a testovací proužky
Začínáme s glukometrem FreeStyle
Glukometr FreeStyle a jeho fungování
Displej (obrazovka) glukometru FreeStyle
Displej (obrazovka) glukometru FreeStyle (pokračování
Testovací proužky FreeStyle
 
Kontrolní roztok FreeStyle
Vše, co potřebujete vědět o kontrolním roztoku FreeStyle
Provedení zkušebního testu s kontrolním roztokem
Provedení zkušebního testu s kontrolním roztokem (pokračování)
 
Přístroj pro odběr krve FreeStyle
Používání přístroje pro odběr krve
Odběr krve z prstu
 
Měření hladiny cukru v krvi
Části měřícího systému
Podrobný postup měření hladiny cukru v krvi
Podrobný postup měření hladiny cukru v krvi (pokračování)
LO (nízké) a HI (vysoké) hodnoty
LO (nízké) a HI (vysoké) hodnoty (pokračování)
 
Přílohy
A. Displej (obrazovka) glukometru
  Nastavení glukometru
  » Zvukové signály
  » Čas
  » Datum
  » Jednotky měření
  » Formát zobrazení časového údaje
  » Formát zobrazení data
  » Verze software displeje
B. Vyvolání dat z paměti glukometru
C. Chybová hlášení
D. Baterie
E. Odstranění závad
F. Údržba glukometru
G. Technické údaje
H. Možnost odběru z prstů či dalších alternativních míst
CH. Průvodní list glukometru FreeStyle (pdf)