Glukometr FreeStyle Freedom Lite a jeho funkce
Důležité informace o systému pro měření hladiny glukózy v krvi
Použití
Nastavení glukometru
Účel
Nastavení hlasitosti zvuku
Nastavení času
Nastavení data
Měření hladiny glukózy v krvi
Účel
Příprava k měření
Důležité informace o testovacích proužcích
Postup měření hladiny glukózy v krvi
Výsledky měření hladiny glukózy v krvi
Nízké a vysoké výsledky měření hladiny glukózy v krvi
Chybové kódy
Odstraňování závad
Kontrolní roztok FreeStyle
Účel
Informace o kontrolním roztoku
Výsledky měření s kontrolním roztokem nacházející se mimo rozmezí
Postup měření s kontrolním roztokem
Použití paměti glukometru
Účel
Zobrazení průměrných hodnot glukózy v krvi v paměti
Zobrazení výsledků měření v paměti
Nastavení alarmů (volitelné)
Účel
Přenos výsledků měření do počítače
Údržba glukometru
Výměna baterie
Čištění glukometru
Specifikace
Definice používaných symbolů