Obsah
 
Určení použití

Obsah soupravy monitorovacího systému

Nastavení glukometru
Vstup do režimu nastavení
Zvuková signalizace
Čas
Datum
Formát času
Formát data
Jednotlky měření

Měření glykémie
Důležité poznámky k měření
Testovací místo
Alternativní místa odběru
Provádění testu glykémie

Jak porozumět výsledkům měření glykémie
Nízké a vysoké hladiny glykémie

Měření ß-ketonů v krvi
Důležité poznámky k měření
Testované místo
Provádění testu ß-ketonů v krvi

Jak porozumět výsledkům měření ß-ketonů v krvi
vysoké výsledky ß-ketonů v krvi

Kontrolní roztoky glukózy a ketonů MediSense
Důležité poznámky k měření s kontrolním roztokem
Provádění měření s kontrolním roztokem

Organizace výsledků
Zobrazení výsledků měření v paměti
Zobrazení průměru glykémie
Převedení výsledků do počítače

Chybová hlášení
E-1 až E-9, Co znamená, Co dělat

Odstraňování problémů

Údržba glukometru
Výměna baterie
Čištění glukometru
Skladování glukometru

Definice symbolů

Technické parametry

Literatura

Prohlášení o záruce