Určené použití Kontrolní roztoky glukózy a ketonů MediSense
  Důležité poznámky k měření s kontrolním roztokem