Pro pumpu jsou k dispozici skleněné i plastové zásobníky.

Jedna sada zásobníku sestává z následujících částí:
1 - Zásobník
2 -Ochranný kryt zásobníku
3 - Píst zásobníku
4 - Natahovací tyčinka
5 - Natahovací jehla s ochranným krytem

Aby se plnění zásobníku zjednodušilo, je k dispozici navíc pomocné plnítko.

Uvědomte si, že se pro léčbu inzulínovou pumpou používá výhradně normální (krátkodobý) inzulín.
Aby nevznikly vzduchové bublinky, měl by každý krok být prováděn pomalu a inzulín by měl mít tělesnou teplotu.
Ve správně naplněném zásobníku nejsou žádné vzduchové bublinky.

A) natažení inzulínu

1

Připravte si lahvičku s inzulínem. Dbejte na to, aby měl inzulín tělesnou teplotu. Mějte jej proto uschovaný 1-2 hodiny na těle - v kapse kalhot nebo náprsní kapse.

2

1 - Nasaďte natahovací jehlu na zásobník.
2 - Odejměte ochraný kryt jehly. Nedotýkejte se jehly.
3 - Posuňte píst zásobníku natahovací tyčinkou dopředu až k zarážce a zase zpět.

3

1 - Propíchněte jehlou membránu lahvičky
2 - Zatlačte natahovací tyčinku dolů až k zarážce tak, aby byl vzduch natlačen do lahvičky. Dbejte na to, aby se jehla nedotkla kapaliny.

4

Otočte lahvičku se zásobníkem dnem vzhůru a vytahujte píst natahovací tyčinky zpět, až se dotkne okraje zásobníku. Po celou tuto dobu musí být jehla neustále ponořena do kapaliny.

B) další postup

1

1 - Podržte naplněný zásobník jehlou vzhůru a sklepejte malé vzduchové bublinky ze stěn.
2 - Vytlačte vzduchovou bublinu natahovací tyčinkou ze zásobníku.
3 - Nasaďte ochranný kryt na jehlu.

2

1 - Odstraňte jehlu s ochranným krytem ze zásobníku.
2 - Nasaďte ochranný kryt zásobníku na doraz na zásobník.
3 - Vyšroubujte natahovací tyčinku proti směru hodinových ručiček z pístu zásobníku.

Naplněný zásobník se vloží do pumpy nebo bude uchován podle doporučení Vašeho lékaře pro pozdější použití.

C) použití pomocného plnítka

1. Připravte si předměty :

1 - Pomocné plnítko
2 - Skleněný nebo plastový zásobník
3 - Ochranný kryt
4 - Natahovací tyčinku
5 - Natahovací jehlu a ochranný kryt
6 - Lahvičku s inzulínem (inzulín musí mít tělesnou teplotu)

2. Montáž pomocného plnítka

Odstraňte ochranný kryt zásobníku. Dbejte přitom na to, abyste se nedotkli jeho ústí.

1 - Na zásobník nasaďte natahovací jehlu. Tlakem a otočením součastně se přesvědčte, že natahovací jehla na zásobníku drží pevně.
2 - Zásobník s natahovací jehlou nasaďte z boku do pomocného plnítka. Dbejte na to, aby konec zásobníku těsně přiléhal k zarážce pomocného plnítka. Zásobník natlačte do do pomocného plnítka až znatelně zacvakne.
3 - Zatlačte píst zásobníku natahovací tyčinkou až nadoraz dopředu a vytáhněte zase zpět, až se píst dotkne okraje zásobníku.
4 - Odstraňte ochranný kryt natahovací jehly. Dbejte přitom na to, abyste se jehly nedotkli.
5 - Lahvičku s inzulínem postavte na pevnou položku a odstraňte ochrannou fólii. Pomocné plnítko nasaďte shora tak, aby natahovací jehla zároveň propíchla gumovou membránu lahvičky s inzulínem. Dbejte na to, aby ústí lahvičky pevně zacvaklo do úchytky na pomocném plnítku.

Nyní je vše připraveno pro plnění zásobníku.

3. Plnění zásobníku

1 - Zatlačte píst zásobníku až nadoraz dolů. Tím se natlačí vzduch do lahvičky s inzulínem a vznikne přetlak.
2 - Otočte pomocné plnítko tak, aby dno lahvičky s inzulínem směřovalo nahoru. Píst zásobníku držte v takové poloze, abyste zároveň mohli vyvíjet dostatečný protitlak na natahovací tyčinku.
3 - Pomalu vytahujte natahovací tyčinku, přičemž píst klouže pozvolna dolů. Můžete pozorovat, jak do zásobníku natéká inzulín.
4 - Při plnění zásobníku se může vytvořit malá vzduchová bublina. Proto zatlačte natahovací tyčinku mírně nahoru, aby mohla vzduchová bublina vniknout zpátky do lahvičky.
5 - Malé vzduchové bubliny sklepejte ze stěny zásobníku a odstraňte je, tak jak je psáno v bodě (4).
6 - Píst zásobníku vytáhněte zpět až nadoraz. Pokud je to nutné, odstraňte znovu vzduchové bubliny.
7 - Pokud je píst nadoraz a v zásobníku nejsou žádné vzduchové bublinky, je zásobník naplněn správně.

4. Vyjmutí zásobníku z pomocného plnítka

1 - Lahvičku s inzulínem vyjměte z pomocného plnítka.
2 - Na natahovací jehlu nasaďte ochranný kryt.
3 - Vyjměte zásobník včetně natahovací jehly.
4 - Odstraňte natahovací jehlu z ústí zásobníku a nasaďte ochranný kryt.
5 - Točením proti směru hodinových ručiček odstraňte z pístu zásobníku natahovací tyčinku. Upevněte ochranný kryt.
6 - Naplněný zásobník může být nyní použit nebo skladován dle doporučení Vašeho lékaře až do doby použití.

5. Zvláštní upozornění

Pokud lahvička už obsahuje jen malé množství inzulínu, je třeba ji lehce nahnout. Tak můžete natáhnout zbývající množství do zásobníku. Je-li lahvička již prázdná, nasaďte novou, plnou lahvičku s inzulínem a postupujte dle návodu na plnění zásobníku.