1. Stiskněte součastně tlačítka h a m a držte je stlačená alespoň 3 vteřiny

Pumpa je ve stavu STOP

Přechod do stavu RUN.
Displej ukazuje aktuální hodinovou bazální dávku a čas.

   
1. Stiskněte součastně tlačítka h a m a držte je stlačená alespoň 3 vteřiny

Pumpa je ve stavu RUN

Přechod do stavu STOP
Displej ukazuje aktuální obsah zásobníku a čas.

Varování STOP
Pokud přejde pumpa ze stavu RUN do stavu STOP, zazní každou minutu varovný signál, který Vám připomene, že pumpa je mimo provoz a nevydává proto žádný inzulín. Toto uskuteční ale jen tehdy, pokud je zapojena zvuková signalizace.

   

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vypnout varování STOP, jen když je pumpa odložena na delší dobu (několik hodin). Pumpu uveďte do stavu RUN poté, co jste se přesvědčili, že je správně a kompletně vybavena. Zásobník i kanyla musí být naplněny inzulínem.