1 Stiskněte 1x tlačítko h

Pumpa je ve stavu STOP

Nastavení funkce "Přechodné zvýšení bazální dávky"

2 Stiskněte 1, 2, 3 .... 10x
tlačítko h

Zvýšení bazální dávky.
Každým stisknutím tlačítka se naprogramována bazální dávka zvýší o 10%. Může se zvýšit max. o 100%. To odpovídá zdvojnásobení naprogramované hodnot (displej: 2.00)

Oprava:
Chybné navolení může být opraveno 1x stlačením tlačítka m. Bazální dávka se vrátní na původní hodnotu (displej: 1.00)

 

 
   

Akustické potvrzení navoleného zvýšení bazálních dávky.

Na každých 10% zvýšení zazní dvojité pípnutí.

 

 

 

Po posledním pípnutí přejde pumpa automaticky do stavu RUN. Zvýšení bude trvat 12 hodin* (základní model). Během této doby se zvýšení připomene každou hodinu 3 krátkými pípnutími.

Přerušení:
Přechodné zvýšení může být předčastně přerušeno převedením pumpy do stavu STOP. Hlášení ERROR 11 potvrdí přerušení. Dávkování bolusu nepřerušuje přechodné zvýšení bazální dávky.

 

 

 

Po uplynutí 12 hodinového zvýšení (základní model)* se pUmpa automaticky vrací k naprogramované bazální dávce. Hlášení ERROR 11 upozorní na konec přechodného zvýšení bazální dávky.

 

       

* zvláštní modely mají jiné časové intervaly.