Z paměti pumpy mobou být vyvolány následující informace:

Druh informace Popis Počet

a) obsah zásobníku

 

zůstatkové množství jednotek inzulínu v zásobníku -

b) částečné denní množství

 

vydané množství vydaného inzulínu od půlnoci
(bazální dávka + bolusy)
1

c) výdej bolusu

 

vydané bolusy v poředí vydávkování s číslem a časem 10
d) chybová hlášení (ERROR) vzniklá chybová hlášení v pořadí jejich vzniku
s číslem a časem
5