Pokud dojde k přerušení přísunu inzulínu, ať už z jakékoliv důvodu, musíte být připraveni ihned dodat chybějící inzulín. Nejjednodušší metoda je injekce krátkodobého inzulínu.

Poznámka:
Bez inzulínu může vzniknout diabetická ketoacidóza, která může znamenat hospitalizaci. Protože se při léčbě pumpou používá normální inzulín (krátkodobý), neexistuje v těle zásoba inzulínu.

Před zahájením léčby inzulínovou pumpou požádejte lékaře, aby Vás co nejpodrobněji informoval o jejich indikacích a zároveň kontraindikacích.

Seznámení s obsluhou pumpy vyžaduje vedení zkušeným specialistou. Pravidelné lékařské kontroly jsou u léčby pumpou nutností.

/spěšná léčba pumpou vyžaduje minimálně čtyři měření krevního cukru denně.

Pokud se chystáte k jízdě autem jako řidič, je nutné, abyste si z bezpečnostních důvodů změřili hladinu krevního cukru v krvi před jízdou a nadále i pravidelných intervalech během jízdy.

Dbejte na to, aby byl požit pouze normální inzulín (krátkodobý). Pro pumpu V 100 smí být použit jen inzulín 100 I.E. na 1 ml (U-100 inzulín). Pro pumpu V 40 lze použít pouze koncentraci inzulínu 40 I.E. na 1 ml (U-40 inzulín.

H-TRONplus je určena výhradně pro dávkování inzulínu. Jaké koliv další použití stejně jako změny na přístroji jsou nepřípustné.