a) Popis spotřebního materiálu

Baterie
Elektroniku a motorek pohánějí dvě 3 V stříbrooxidové baterie

Pohybový trn
Pohybuje pístem v zásobníku směrem do předu a zajišťuje správné dávkování inzulínu. Upevnění pístu na matici pohybového trnu zabraňuje nekontrolovanému vydávkování inzulínu ze zásobníku v situaci, kdy kanyla volně vysí.

Adaptér
Adaptér zajišťuje zásobník v prostoru pro něj určeném a plní funkci uzavíracího ventilu. Dva otvory v adaptéru slouží k vyrovnání tlaku v prostoru pro zásobník, takže zde nevznikne přetlak ani podtlak, který by mohl způsobit chybu dávkování.

Zásobník
Zásobník obsahuje inzulín. Firma DISETRONIC dodává zásobník z plastu nebo ze skla určené k vlastnímu plnění. V některých zemích dodává firma Aventis předplněné zásobníky s inzulínem, které jsou určeny speciálně do této pumpy. Lze použít tyto uvedené zásobníky.

Kanyla
Představuje spojení mezi pumpou a tělem. Kanylou je dopravován inzulín ze zásobníku do kůže. DISETRONIC vyvinul speciální kanyly pro individuální potřeby. Tyto kanyly splňují vysoké nároky léčby inzulínovou pumpou a jsou vyrobeny z vyzkoušených materiálů šetrných pro kůži. Pro tuto pumpu lze použít doporučené produkty.

V kapitole "Příslušenství a spotřební materiál" najdete odpovídající informace o produktech a možnostech objednání

b) Pravidelná výměna spotřebního materiálu

Je důležité dodržovat doporučené doby použití a vyměňovat spotřební materiál podle instrukcí. Jen tak může být zabezpečena bezchybná funkce pumpy.

  Doba použití Časový plán výměny

Baterie
motoru
elektroniky

 

7 - 9 zásobníků
4 - 5 zásobníků

 

 
Pohybový trn 1 rok

Výměna dne:
1.           2.           3.           4.

 

Adaptér 1 - 2 měsíce

Výměna dne:
1.           2.           3.           4.
5.           6.           7.           8.
9.          10.         11.          12.
13.         14.        15.          16.
17.         18.        19.          20 .
21.         22.        23.          24.

 

Zásobník  

Po každém použití

 

Kanyla Dbejte doporučení Vašeho lékaře Obecné pravidlo: každé 1-2 dny