Každá pumpa H-TRONplus je distribuována v bezvadném technickém stavu s dvouletou životností.

DISETRONIC poskytuje záruku na výrobní a materiálové závady pro celou dobu životnosti pumpy (2 roky). Záruka zaniká v každém případě 5 let po vyexpedování přístroje.

Záruka je omezena na opravu nebo výměnu pumpy H-TRONplus. Každé další ručení ze strany firmy DISETRONIC je po právní stránce vyloučeno.

Nárok na záruku se nevztahuje na poškození vzniklé neodbornou obsluhou nebo neopatrným zacházením, jakož i při použití jiného příslušenství a spotřebního materiálu, než je doporučeno firmou DISETRONIC.

Nárok na záruku zaniká při zásazích nebo opravách, které nebyly provedeny firmou DISETRONIC nebo jejím autorizovaným servisním místem.

Záruční doba není ovlivněna záručními výkony.

Po chybovém hlášení ERROR 09 (konec životnosti pumpy) musí být přístroj zaslán k odborné likvidaci na autorizované technické místo firmy DISETRONIC.

Na spotřební materiál a příslušenství není poskytována záruka. Pro první užití je však zajištěna bezvadná funkčnost, u sterilních produktů je uvedeno datum použitelnosti.