Onemocnění ledvin

Onemocnění ledvin / Váš osobní průvodce / MOJEnemoc: Otázky & Odpovědi

Onemocnění ledvin je velmi závažné onemocnění lidského organismu. V současné době existují čtyři hlavní možnosti jak nahradit funkci lidských ledvin. Jedná se hemodialýzu, domácí dialýzu a peritoneální dialýzu. V neposlední řadě je možné provést u pacienta transplantaci ledviny. Tato malá informační brožurka Vám představí základní informace o možnosti léčby při ztrátě funkčnosti ledvin. Rovněž je určen pro rodinné příslušníky či širší veřejnost. [Pokračovat …]
Hemodialýza je jednou z hlavních možností při akutním či chronickém selhání ledvin, která umožňuje funkci ledvin nahradit. Jedná se o postup, při kterém je filtrována krev pacienta, která je nejdříve odebrána z těla pacienta, poté protéká skrze kapiláru a poté se vrací do těla pacienta. Tento malý průvodce Vás zavede do světa informací, které by jste měli znát o možnosti hemodialýzy při selháním ať už se bude jednat o akutní či chronické selhání ledvin. [Pokračovat …]
Peritoneální dialýza je další možností,jak nahradit funkci ledvin, pokud jsou ledviny nemocné anebo již nevykazují žádnou funkci,která je potřebná pro lidský organismus- Tato informační brožura Vás bude informovat o možností této léčby a poskytne Vám základní informace. Tato informační brožura je určena nejen pro pacienty ale také pro jejich blízké či osoby, které mají ve svém okolí nemocného. [Pokračovat …]
Domácí dialýza je možností při náhradě funkce ledvin. Jedná se o možnost, kdy je prováděna hemodialýza v domácím prostředí a kdy si hemodialýzu provádí sám pacient. Tímto způsobem je umožněno, aby pacient mohl být v domácím prostředí a nemusel pravidelně třikrát týdně dojíždět na hemodialyzační středisko, při kterém tráví čas při dojíždění a čas, kdy je upoután k dialyzačnímu přístroji. O proti klasické hemodialyzační léčbě, která trvá zhruba 4,5 hodiny, domácí dialýza trvá přibližně 2,5 hodiny ovšem musí se provádět častěji. [Pokračovat …]
Transplantace ledviny umožňuje návrat do běžného života pacientovy, kterému onemocní ledviny a musí být dialyzován některou z výše uvedených možností. Transplantace ledviny se dnes provádí několika možnými způsoby. Tato informační brožurka vám představí základní informace o možnosti transplantace a co vše transplantace ledviny nabízí pacientovy, který tuto transplantaci podstoupí. [Pokoračovat …]
Pro správné a dobré hemodialyzační ošetření je potřebné aby pacient měl vytvořený cévní přístup. Tento cévní přístup poté umožňuje dobré připojení k hemodialyzačnímu přístroji, který provádí ošetření. Cévní přístup se nazívá fistule. Rovněž může být cévní přístup vytvořen pomocí centrálního žilního katétru, který se zavádí v akutních případech. Pokud není možné zavést pacientovy fistuly, používá se uměla spojka, která se jmenuje goratex. [Pokračovat …]