Odkazy a další informace

Existuje celá řada internetových stránek, brožur, informačních materiálů a podobně. Záměrem této informační brožurky bylo, aby lidé, kteří budou dialyzováni pravidelně a jejich rodinní příslušníci měli možnost nahlédnout na toto onemocnění z pohledu pacienta. Autor této informační brožury je pacientem, který je již přes třicet let léčen pro chronické onemocnění ledvin a v od narození má polycystické […]

Úvod

Milý přátelé, Informační brožurka, která se Vám nyní dostala do vašich rukou, Vás zavede do základního popisu života s onemocněním ledvin a informuje Vás o základních možnostech léčby při akutním či chronickém selhání lidských ledvin ve Vašem těle. Celá tato brožurka je sestavena tak, aby bylo možné vše dobře srozumitelné a pro každého jedince velmi dobře […]

Kam se obrátit o pomoc…

V České republice jsou dialyzační střediska vybavena pro pomoc pacientům s onemocněním ledvin či selháním ledvin připravena. Na každém středisku se nachází školený zdravotnický personál, který pomáhá všem pacientům, jak je jen možné. Kromě lékařů, zdravotních sester, pomocného personálu také některá střediska disponují i sociálními pracovníky, kteří mohou pomoci či poradit v životních situacích, například když nový dialyzovaný […]

Jaký je celkový život při dialýze?

Dialýza jako taková je velký psychický nátlak jak pro organismus, tak i pro samotného pacienta či jeho blízké. Nejlepší prevencí o problémech, které pacient, který musí chodit na dialyzační středisko a podstupovat dialyzační léčbu je hovořit o tomto problému. Pacient by se měl naučit mluvit o tom, jak se cítí a jaké má starosti spojené […]

Jaký je celkový život při dialýze?

U každého pacienta, který je léčen pomocí dialýzy, je život jiný a odlišný. Někteří pacienti mohou nadále pracovat, studovat, sportovat či věnovat se různým aktivitám, na které byli zvyklí, než museli pravidelně začít docházet na dialyzační středisko. Studium při dialýze Dalo by se říci, že pokud je pacientovy při dialýze i po dialýze či v průběhu […]

Jaké komplikace dialýza přináší?

Při onemocnění či selhání ledvin existuje mnoho komplikací, které jsou spojeny s dialyzační léčbou. Mezi základní komplikace patří zejména úbytek tělesné váhy, svědění kůže, anémie (chudokrevnost), kolísání krevního tlaku, bolesti svalů a kostí, rovněž je snížen obranyschopný organismus, což může vést k velkému onemocnění, například chřipka, angína, rýma apod. Organismus, u něhož se provádí dialyzační léčba, je […]

Jak se budu cítit při a po dialýze?

Nikdo nikdy nemůže zajistit, že se před dialýzou budete cítit dobře. Záleží na mnoha aspektech, která dialyzační léčba přináší. Pokud budete typ pacienta, který nedodržuje dietu a pitný režim, bude Vám před dialýzou anebo do doby dokud si tělo na dialyzační léčbu nezvykne všelijak. Můžete se převážně cítit velmi unaveně, můžete pociťovat slabost, může se objevit […]

Jak se budu cítit jako dialyzovaný pacient?

Největším problémem dialyzovaného pacienta je zvyknout si na nepříjemné napichování za pomoci dialyzačních jehel. Někdy se může stát, že při zavádění se personál, který provádí napojení k dialyzačnímu přístroji, strefí do místa, které skrývá nervy. Toto je pak podle citlivost každého pacienta bolestivé. Zejména se to stává, pokud je našit nový cévní přístup. Protože tento nový […]

Jak dlouho trvá hemodialýza?

Délka hemodialýzy závisí na několika aspektech, například jaké je pokročilé selhání ledvin, jaký je přírůstek tekutin mezi dialýzami, kolik má pacient v těle odpadních látek, které se zjišťují z krevních odběrů či jaký je nejvhodnější druh dialyzátoru pro pacienta. Obvyklá délka jedné dialyzační procedury je 4-5h, 3x týdně.