Co je cévní přístup?

V současné době existují tři možnosti cévního přístupu pro dialyzační léčbu. Tyto přístupy umožňují napojení pacienta na dialyzační přístroj. Přístup umožňuje tedy připojení pacienta k dialyzačnímu přístroji, ve kterém prochází pacientova krev, která se následně čistí přes dialyzátor za pomoci dialyzačního roztoku. Toto ošetření se provádí na dialyzačním středisku či v domácím prostředí. Pokud pacient směřuje k tomu, že bude muset pravidelně začít docházet na dialyzační středisko a ještě není připraven cévní přístup, používá se tzv. Dočasný dialyzační katetr, který je pacientovi zaveden do doby, než je možné pacienta napojit na vytvořený cévní přístup.

Existují tři druhy cévních přístupů:

ƒ arterio-venózní fistule (aV fistule, píštěl, shunt [šant]),
ƒ arterio-venózní graft (aV štěp, graft, goratex),
ƒ centrální žilní katétr.

Více informací o cévních přístupech naleznete v informační brožurce číslo 6: Cévní přístupy a péče o ně.