Informace k chytré karanténě

Děkujeme, že pomáháte!

Kdo jsme?
Jsme Ministerstvo zdravotnictví a prostřednictvím krajských hygienických stanic a epidemiologů provozujeme trasovací telefonní linku vytvářející tzv. “vzpomínkovou mapu” pro likvidaci epidemie nemoci COVID-19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (“koronavirus”). Postupujeme při tom jako ústřední orgán státní správy, a stejně jako krajské hygienické stanice plníme své úkoly dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na zajištění provozu telefonní linky a rychlé zpracování údajů pro tvorbu vzpomínkové mapy se spolu s námi podílí technický dodavatel, společnost Keebola Czech s.r.o., který postupuje pod naší kontrolou, v rámci uzavřené smlouvy a podle našich pokynů.
V boji s epidemií nám pomáhá, pokud si vzpomenete na místa, kde mohla být šířena nákaza a je velká pravděpodobnost, že jste s koronavirem přišli do styku. Uvedené údaje použijeme pro vyhledávání center nákazy a varování ostatních ohrožených.
Do projektu chytré karantény se postupně zapojují jednotlivé krajské hygienické stanice. Pokud Vám voláme, pak z telefonních čísel v tomto rozsahu:

  • 227 272 27(0-9)
  • 227 272 06(0-9)
  • 530 514 80(0-9)
  • 588 003 54(0-9)
  • 558 274 10(0-9)
  • 314 000 40(0-9)

S jakými údaji pracujeme?
Pokud u vás vyšetření potvrdilo nákazu koronavirem, zavoláme Vám a snažíme se společně zjistit, kde jste se uplynulé tři týdny pohyboval, od koho jste se mohl nakazit a koho jste mohl nakazit – vytváříme takzvanou vzpomínkovou mapu. Následně se snažíme oslovit a varovat ohrožené osoby, které jsme společně identifikovali. S údaji, které od vás takto získáme, pracujeme po dobu nezbytně nutnou pro plnění našich úkolů za účelem ochrany veřejného zdraví.
Pokud nám k tomu dáte při telefonátu souhlas, použijeme při šetření údaje o Vaší poloze v posledních dnech (až tři týdny zpětně) získané od Vašeho mobilního operátora a případně i od Vaší banky. To výrazně zvyšuje šanci na úplné šetření. S údaji od mobilního operátora a od banky budeme pracovat maximálně 6 hodin od získání Vašeho souhlasu. Když nám zavoláte sami, budeme pracovat s údaji, které nám sami sdělíte.
Když nám v souvislosti s telefonátem poskytnete i další informace prostřednictvím dalších nástrojů, například pomocí aplikací, budeme pracovat i s těmito dodatečnými údaji.
Všechny telefonáty si nahráváme, abychom si mohli ověřovat informace, které od Vás dostaneme, a abychom mohli prokázat Váš případný souhlas s poskytnutím dat od mobilního operátora případně banky.

Proč to děláme?
Účelem zpracování Vašich osobních údajů je ochrana veřejného zdraví, zejména šetření epidemiologických souvislostí k likvidaci epidemie koronaviru.

Co nás k tomu opravňuje? 
Ochrana veřejného zdraví, tedy i šetření epidemiologických souvislostí vč. sběru a zpracování k tomu potřebných údajů, je veřejným zájmem a zároveň úkolem, který orgánům veřejného zdraví ukládá zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména § 62a a § 79. Současně tato povinnost vyplývá z Mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2020, č. j. MZDR 12398/2020-1/MIN/KAN. Každý má povinnost poskytnout potřebnou součinnost, především uvést okolnosti důležité v zájmu epidemiologického šetření.
Údaje od mobilních operátorů a bank však vyžadujeme jen na základě Vašeho souhlasu. Ten můžete kdykoliv odvolat, stačí to sdělit během telefonátu s call centrem.

Chcete se zeptat nebo ověřit, jak zpracováváme údaje?
Bližší informace k postupům při boji s coronavirem naleznete na naší webové stránce na adrese koronavirus.mzcr.cz.
Od Ministerstva zdravotnictví jakožto od správce osobních údajů můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními osobními údaji pracujeme a jejich opravu.
Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv prosím kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, IČO: 00024341, tel.: +420 224 972 457, e-mail: oia@mzcr.cz, web: www.mzcr.cz.
Pokud byste se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, můžete podat stížnost  u národního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).