Interní Oddělení Strahov

Touto cestou bych chtěl poděkovat dialyzačnímu středisku Strahov a zdravotnickému personálu, lékařům a pacientům, kteří mi pomohli připravit tuto informační brožurku.

Interní Oddělení Strahov
prim. MUDr. Vladimír Polakovič, MBA
Šermířská 4, 169 00 Praha 6, tel.: 225 003 111

 

 

 

Spolupráce u : Váš osobní průvodce hemodialýzou
     
     Váš osobní průvodce domácí dialýzou
     
     Váš osobní průvodce peritoneální dialýzou
     
     Váš osobní průvodce dietou při hemodialýze
     
    Informační brožurky „Onemocnění ledvin“