Jak se budu cítit jako dialyzovaný pacient?

Největším problémem dialyzovaného pacienta je zvyknout si na nepříjemné napichování za pomoci dialyzačních jehel. Někdy se může stát, že při zavádění se personál, který provádí napojení k dialyzačnímu přístroji, strefí do místa, které skrývá nervy. Toto je pak podle citlivost každého pacienta bolestivé. Zejména se to stává, pokud je našit nový cévní přístup. Protože tento nový cévní přístup není ještě rozpíchán a není zcela uzrálí k napojování. Dále se může stát u nově našitého cévního přístupu, že žíla praskne. Tyto dva problémy, které jsou nepříjemné, ovšem po čase odezní, záleží také na rozvoji cévního přístupu.