Jaké jsou možnosti léčby při selhání ledvin?

Pacienti, kteří jsou například po autonehodě, či požily jedovaté potraviny a jejich ledviny fungují, ale potřebují pomoc, jsou napojeny, na tzv. Akutní dialyzační léčba.

Akutní dialyzační léčba

Akutní dialyzační léčba se provádí u pacientů, kterým ledviny částečně onemocněli, může se jednat třeba o otravu potravinami, například houbami. Tito pacienti musí být napojeny okamžitě k dialyzačnímu přístroji, nemají proto zavedený přístup a musí jim z tohoto důvodu být zaveden Dočasný dialyzační katétr.

 Způsobů jak léčit nemocné či úplně nefungující ledviny jsou čtyři hlavní léčebné postupy. Jedná se o následující léčebné techniky:

Hemodialýza

Hemodialýza je léčebný postup, při kterém se pacientovy odstraňují nadbytečné škodlivé látky, které se usazují v těle z důvodu, že pacient přestane vytvářet moč a nemůžou být tyto látky jinak odstraněny z těla. Hemodialýza probíhá vždy na dialyzačním středisku a trvá přibližně 4 – 5 hodin, podle potřeby pacienta. Pacientovy jsou zavedeny dvě dialyzační jehly anebo je napojen na dočasný či permanentní dialyzační katétr. O možnostech přístupů pro dialyzační léčbu se dočtete dále v části Přístup pro dialyzační léčbu.

Domácí dialýza

Tento druh léčby pomocí dialyzačního přístroje není nový, ale v současné době technika pro dialyzační léčbu jde stále dopředu a tak je možné tento druh léčby provádět v domácím prostředí,kde se pacient cítí lépe než při dojíždění na dialyzační středisko. Domácí dialýza se provádí minimálně 5x týdně anebo 6x týdně, záleží na okolnostech zdravotní pojišťovny, u které je pacient veden. Tato léčba probíhá po dobu dvě a půlhodiny nebo tří hodin.

 Peritoneální dialýza

V této metodě se používá jako membrána vlastní pobřišnice. Pacienti, kteří jsou léčeni peritoneální dialýzou, mají zavedený do břicha katétr (hadičku), pomocí které se připojují k napouštění a následnému vypouštění dialyzačního roztoku. Tento roztok se napouští do dutiny břišní a je vhodný pouze pro některé pacienty.

 Transplantace

Transplantace ledviny je jedinou možnou léčbou jak se v současné době zbavit dialyzační léčby ve všech směrech. Transplantace ledviny je možné provést od zemřelého dárce, příbuzenskou transplantací nebo párovou transplantací. Pacienti jsou po určité době, pokud jsou léčeny dialyzační léčbou zařazeny do tzv. čekací listiny. Aby pacient mohl být zařazen do čekací listiny, musí projít tzv. kolečko speciální vyšetření, které rozhodují, zda je vhodným kandidátem k transplantaci ledviny.  Bohužel tento způsob není vhodný pro všechny pacienty, kterým nefungují ledviny. Více informací naleznete v páté části vydaných brožurek a informací: Transplantace