Kam se obrátit o pomoc…

V České republice jsou dialyzační střediska vybavena pro pomoc pacientům s onemocněním ledvin či selháním ledvin připravena. Na každém středisku se nachází školený zdravotnický personál, který pomáhá všem pacientům, jak je jen možné. Kromě lékařů, zdravotních sester, pomocného personálu také některá střediska disponují i sociálními pracovníky, kteří mohou pomoci či poradit v životních situacích, například když nový dialyzovaný pacient přijde díky své nemoci o práci. Rovněž se na dialyzačních střediscích vyskytují psychologové a psychiatři, kteří pomohou pomoci řešit pacientovy jeho psychické problémy, které souvisí s jeho novým onemocněním. Každý pacient by si měl uvědomit, že na svou nemoc není sám a je zde řada pacientů, kteří jsou na tom stejně, né-li hůře a že i oni jednou takto začínali. Pacienti, kteří jsou dialyzování, tvoří komunitu, která drží po spolu a nikoho nového neodsuzují. Což je v dnešní době a v současném zdravotním stavu velmi vzácné.