Onemocnění ledvin

Vítejte v hlavní části „Onemocnění ledvin

Při přípravě jednotlivých částí této kategorie, jsem vycházel ze svých především zkušeností. Když jsem začal připravovat tyto informační obrožurky, chtěl jsem se podělit o informace s ostatními pacienty. Nevěděl jsem však, že mě toto téma ze začátku tak chytne a budu o něm moci psát tolik informací, kolik jich ve své paměti najdu. Část  „Onemocnění ledvin“ zatím v sobě zahrnuje šest informačních brožurek pro pacienty, jejich rodinné příslušníky a pro okolí jako takové a hlavně jsou v nich uvedeny informace tak, jak je to možné vidět z pohledu pacienta. Postupně bych chtěl přidat i další informační brožurky, které se třeba budou věnovat dietě při dialýze. Zatím pracuji na níže uvedených částí a dávám vše postupně do hromady abych mohl přinést informace, které budou užitečné pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o onemocnění ledvin a možné léčbě.