Odkazy a další informace

Existuje celá řada internetových stránek, brožur, informačních materiálů a podobně. Záměrem této informační brožurky bylo, aby lidé, kteří budou dialyzováni pravidelně a jejich rodinní příslušníci měli možnost nahlédnout na toto onemocnění z pohledu pacienta. Autor této informační brožury je pacientem, který je již přes třicet let léčen pro chronické onemocnění ledvin a v od narození má polycystické […]

Kam se obrátit o pomoc

V České republice jsou dialyzační střediska vybavena pro pomoc pacientům s onemocněním ledvin či selháním ledvin připravena. Na každém středisku se nachází školený zdravotnický personál, který pomáhá všem pacientům, jak je jen možné. Kromě lékařů, zdravotních sester, pomocného personálu také některá střediska disponují i sociálními pracovníky, kteří mohou pomoci či poradit v životních situacích, například když nový dialyzovaný […]

Úvod

Milý přátelé, Informační brožurka, která se Vám nyní dostala do vašich rukou, Vás zavede do Hemodialyzační léčby při akutním či chronickém s onemocněním ledvin a informuje Vás o základních možnostech léčby při akutním či chronickém selhání lidských ledvin ve Vašem těle. Celá tato brožurka je sestavena tak, aby bylo možné vše dobře srozumitelné a pro každého […]

Slovníček pojmů a zkratek

Mohl by Vás také zajímat tento článek: + Slovníček pojmů Pojem (Zkratka) Popis APD Automatizovaná peritoneální dialýza, dialyzační léčba. Bílé krvinky Bílá krvinka či leukocyt je krevní buňka mnohých živočichů, která se obvykle podílí na fungování imunitního systému. Bílé krvinky zpravidla mají schopnost bojovat proti virům, bakteriím a jiným patogenům či částicím, ale i nádorovým […]

Aktivity při dialyzační léčbě

Pokud je pacient připojen k dialyzačnímu přístroji, jeho pohyb je omezený. Během dialyzačního ošetření pacient může buď sedět, nebo ležet. V žádném případě se pacient nesmí pohybovat okolo dialyzačního křesla či postele. Pokud by toto opatření pacient nedodržoval, hrozí propíchnutí cévního přístupu nebo vytržení dialyzačního katétru, což může způsobit závažně poranění či dokonce smrt pacienta. Pacient je […]

Jaké komplikace mohou nastat při dialýze

Nejznámější a nejběžnější komplikací při dialyzační léčbě je pokles krevního tlaku či křeče. To může být způsobeno velkým přírůstkem tekutin mezi dialyzačními pauzami. U poklesu krevního tlaku dochází zejména, pokud je nastavena příliš vysoká ultrafiltrace k odstranění odpadních tekutin, které je po sleze doprovázeno křečemi zejména v dolních končetinách. Vzhledem k onemocnění ledvin, může být […]

Co dělá dialyzační přístroj během dialyzační léčby

Dialyzační přístroj během léčby má hned několik funkcí „povinností“, které provádí, aniž by o nich pacient věděl. Některé události, které při dialyzační léčbě nastanou, ohlásí zvukovým signálem „alarmem“, který je přerušovaný. Na začátku každého ošetření se nastavují limity tlaků, které jsou určeny v určitých mezích. Pokud jsou tyto tlaky překročeny, přístroj upozorní obsluhu alarmem, v […]