Historie

Pokus o náhradu funkce ledvin je již přes sto let starý. V roce 1861 popsal skotský chemik Thomas Graham využití laboratorní metody dialýzy. První dialyzační přístroj byl sestrojen v roce 1913 americkými badateli Johnem J. Abelem, L. G. Rowntreem a B. B. Turnerem. Tyto vědečtí badatelé použili svou dialýzu u psa. U člověka byla poprvé použita náhrada […]