Slovníček pojmů a zkratek

Mohl by Vás také zajímat tento článek: + Slovníček pojmů Pojem (Zkratka) Popis APD Automatizovaná peritoneální dialýza, dialyzační léčba. Bílé krvinky Bílá krvinka či leukocyt je krevní buňka mnohých živočichů, která se obvykle podílí na fungování imunitního systému. Bílé krvinky zpravidla mají schopnost bojovat proti virům, bakteriím a jiným patogenům či částicím, ale i nádorovým […]

Aktivity při dialyzační léčbě

Pokud je pacient připojen k dialyzačnímu přístroji, jeho pohyb je omezený. Během dialyzačního ošetření pacient může buď sedět, nebo ležet. V žádném případě se pacient nesmí pohybovat okolo dialyzačního křesla či postele. Pokud by toto opatření pacient nedodržoval, hrozí propíchnutí cévního přístupu nebo vytržení dialyzačního katétru, což může způsobit závažně poranění či dokonce smrt pacienta. Pacient je […]

Jaké komplikace mohou nastat při dialýze

Nejznámější a nejběžnější komplikací při dialyzační léčbě je pokles krevního tlaku či křeče. To může být způsobeno velkým přírůstkem tekutin mezi dialyzačními pauzami. U poklesu krevního tlaku dochází zejména, pokud je nastavena příliš vysoká ultrafiltrace k odstranění odpadních tekutin, které je po sleze doprovázeno křečemi zejména v dolních končetinách. Vzhledem k onemocnění ledvin, může být […]

Co dělá dialyzační přístroj během dialyzační léčby

Dialyzační přístroj během léčby má hned několik funkcí „povinností“, které provádí, aniž by o nich pacient věděl. Některé události, které při dialyzační léčbě nastanou, ohlásí zvukovým signálem „alarmem“, který je přerušovaný. Na začátku každého ošetření se nastavují limity tlaků, které jsou určeny v určitých mezích. Pokud jsou tyto tlaky překročeny, přístroj upozorní obsluhu alarmem, v […]

Jak pracuje dialyzační přístroj?

Dialyzační přístroj má mnoho funkcí, které jsou navrženy tak, aby umožnil co možná nejúčinnější léčbu. Celý systém dialyzačního přístroje je řízen skrze počítač, který určuje, jak rychle má běžet krevní pumpa, která odebírá krev z těla pacienta a zase ji vrací. Mimo jiné také reguluje míchání dialyzačního roztoku s vodou, při kterém vzniká dialyzační roztok. […]

Jak funguje hemodialýza?

Během dialyzační léčby se za pomocí dialyzačního přístroje odebírá krev z pacientova těla, což umožňuje očištění krve. K odebírání krve slouží na dialyzačním přístroji, krevní pumpa, která také udává rychlost odběru krve. Pro určení rychlosti odebírané krve z těla pacienta, zaleží na tom, jak dobrý je cévní přístup. Ze začátku dialyzační léčby (když je našit […]

Co je hemodialýza?

Hemodialýza neboli dialýza je léčebný proces, při kterém se z těla pacienta dovádí krev do čistící kapiláry, ze které se pak vrací očištěná krev zpět do těla pacienta. K tomuto účelu slouží napojení buď pomocí dialyzačních jehel, nebo za pomoci centrálního žilního dialyzačního katétru. Existuje několik dialyzační metod, jak očistit krev pacienta od škodlivých látek. Hemodialýza (HD) […]

Historie

Pokus o náhradu funkce ledvin je již přes sto let starý. V roce 1861 popsal skotský chemik Thomas Graham využití laboratorní metody dialýzy. První dialyzační přístroj byl sestrojen v roce 1913 americkými badateli Johnem J. Abelem, L. G. Rowntreem a B. B. Turnerem. Tyto vědečtí badatelé použili svou dialýzu u psa. U člověka byla poprvé použita náhrada […]