Váš osobní průvodce

Onemocnění ledvin / Váš osobní průvodce / MOJEnemoc: Otázky & Odpovědi

Váš osobní průvodce hemodialýzou je průvodce pro všechny pacienty či jejich rodiiné příslušníky, kteří se setkali s náhlým onemocněním ledvin a jsou tak vystavěni začít pravidelně docházet na hemodialyzační ošetření sami sebe nebo jejich blízkými. [Pokračovat …] 

 

 

 

Váš osobní průvodce domácí dialýzou popisuje možnost domácím ošetřením pomocí hemodialyzačního přístroje NxStage System One a PureFlow SL. Rovněž se zde dozvíte spoustu užitečných informací, které jsou potřebné znát, aby pacient mohl provádět toto hemodialyzační ošetření. Informace jsou vhodné nejen pro samotného pacienta ale také pro jeho blízké, který s pacientem přichází do každodenního styku. [Pokračovat …]

 

 

Váš osobní průvodce peritoneální dialýzou přináší spoustu užitečných informací nejen pro samotného pacienta ale také pro rodinné příslušníky či okolí pacienta. V tomto osobním průvodci se setkáte se základními informacemi o peritoneální dialýze a jaké jsou její možnosti. [Pokračovat …]

 

 

 

Váš osobní průvodce dietou u dialyzovaného pacienta přináší spoustu zajímavých informací o tom, co a jak by měl pacient pokud je dialyzován jíst a na co by si měl dávat naopak pozor. Každý pacient, který je dialyzován musí dodržovat určitá dietní opatření a tento osobní průvodce je právě přináší. Celý průvodce je tak určen nejen pro samotného pacienta ale také pro jeho blízké. Je vhodným přínosem a zdrojem informací při dietě dialyzovaného pacienta. [Pokračovat …]