Zřeknutí odpovědnosti

Internetové stránky http://ud.inaurisproject.cz/ol/ jsou určeny především pacientům s akutním či chronickým onemocněním ledvin. Rovněž jsou tyto webové stránky možností zdroje informací, které mohou pomoci rodinným příslušníkům či široké veřejnosti, pokud mají ve své blízkosti někoho, kdo má akutní či chronické onemocnění ledvin.
Na těchto webových stránkách jsou uvedeny informace, které pochází ze zkušeností autora webu a nejsou přímým doporučením pro každého pacienta, který má akutní či chronické onemocnění ledvin!
Jednotlivé části těchto internetových stránek je možné si stáhnout pro pozdější potřebu.
Jednotlivé části těchto internetových stránek jsou konzultovány a upraveny za pomoci sester a lékařů HDS Strahov.